Βι¶ΉΤΌΕΔ

How to Apply to our Schools (24-25)

Βι¶ΉΤΌΕΔ applications are open. Choose your school for the 24-25 school year. Apply Today.

You can apply for Βι¶ΉΤΌΕΔ and Application Placement schools between Monday, November 6, 2023 and January 12, 2024 to be eligible for the First Lottery.
 

Don't stress! Rushing doesn't increase your chances in the lottery.


Βι¶ΉΤΌΕΔ Schools
 • Bonillas Basic Curriculum Βι¶ΉΤΌΕΔ
 • Borton Βι¶ΉΤΌΕΔ Elementary
 • Carrillo K-5 Βι¶ΉΤΌΕΔ
 • Davis Bilingual Elementary Βι¶ΉΤΌΕΔ
 • Dodge Traditional Βι¶ΉΤΌΕΔ Middle
 • Drachman K-8 Montessori Βι¶ΉΤΌΕΔ
 • Holladay Βι¶ΉΤΌΕΔ Elementary
 • Mansfeld Middle Βι¶ΉΤΌΕΔ School
 • Palo Verde High Βι¶ΉΤΌΕΔ School
 • Roskruge Bilingual K-8 Βι¶ΉΤΌΕΔ
 • Tucson High Βι¶ΉΤΌΕΔ School
 • Tully Elementary Βι¶ΉΤΌΕΔ

Βι¶ΉΤΌΕΔ programs – These specialized schools offer unique learning opportunities and environments designed to nurture individual talents and interests.

Application Placement Schools
 • CE Rose K-8 (grades 6-8 only)
 • Hollinger K-8 (grades 6-8 only)
 • Innovation Tech High School
 • Mary Belle McCorkle K-8
 • Miles Exploratory Learning Center K-8
 • Sam Hughes Elementary
 • Wakefield Middle School
University High School
UHS has a unique admission process, please visit the for details.
Want Help?

Please contact Student Placement & Enrollment!
520-225-6400
Email SPE